Een direct antwoord op educatie oproep WRR-rapport Opgave AI

Amsterdam, 23 nov. 2021. Vandaag wordt het boek “Dit is Kunstmatige Intelligentie: een introductie in de technologie die ons leven steeds meer bepaalt.” gelanceerd. In dit boek wordt kennis over Kunstmatige Intelligentie overgebracht door in de vorm van 40 inspirerende verhalen. Aan het boek is een leerlijn gekoppeld en het vormt aanbevolen literatuur voor het AI certificaat van de Nederlandse AI coalitie. Het is daarmee een rechtstreeks antwoord op de aanbeveling uit het deze maand verschenen rapport “Opgave AI” van de Wetenschappelijk Raad voor het Regeringsbeleid (WRR)1. De WRR pleit in dit rapport voor een stelsel van opleiding en certificering en de invoering van een nationaal AI-brevet. De uitgave van “Dit is Kunstmatige Intelligentie” is een initiatief van MIcompany, I.AMDIGITAL en Van Haren Publishing.

AI is de nieuwe systeemtechnolgie van de 21e eeuw
Kunstmatige Intelligentie (KI) wordt beschouwd als de grootste technologisch ontwikkeling van de 21e eeuw; op gelijke hoogte met stoom, elektriciteit en de computer. Het WRR spreekt daarom over de nieuwe systeemtechnologie. Kenmerkend voor deze ontwikkeling is het aantal algoritmen waarmee we dagelijks als consument, op ons werk en/of bij instellingen te maken gaan krijgen. Alleen al in 2021 steeg het aantal algoritmen dat door grote bedrijven wereldwijd wordt ingezet naar 18 miljard: een stijging van 300% ten opzichte van 20202.

AI brevet om tweedeling maatschappij te voorkomen

Net zoals eerdere technologische doorbraken zal ook KI een grote impact hebben op onze maatschappij en op ons werk. Het World Economic Forum (WEF) verwacht dat er ingrijpende verschuivingen gaan plaatsvinden op de arbeidsmarkt3. KI zal routine- en gevaarlijke taken gaan overnemen. Tientallen miljoenen banen zullen wereldwijd verdwijnen. Daartegenover staat dat er – door de toegenomen welvaar als gevolg van KI – nog meer nieuwe banen zullen ontstaan. In deze nieuwe banen zal KI een cruciale rol spelen.  Het WEF verwacht dat 50% van alle werknemers één of andere vorm van reskilling nodig zal hebben in de periode van nu tot 2025. Zonder reskilling dreigt, zo voorspelt het WEF, ook een tweedeling in de maatschappij tussen professionals die wel en niet met KI kunnen omgaan. Bovendien geldt voor deze laatste groep het gevaar van een toenemend wantrouwen in overheden, bedrijven en instellingen door het gebruik van KI. Het WRR pleit daarom voor een stelsel van opleiding en certificering gekoppeld aan de invoering van een nationaal AI brevet. Dit brevet wordt door de WWR vergeleken met het vliegbrevet en de BIG registratie in de medische sector.   

Door verhalende vorm en leerlijn is boek toegankelijk voor brede doelgroep

Om het gevaar van de geschetste tweedeling in de maatschappij te voorkomen en een bijdrage te leveren aan de grote reskilling uitdaging van de Nederlandse beroepsbevolking, verschijnt nu het boek “Dit is Kunstmatige Intelligentie: een introductie in de technologie die ons leven steeds meer bepaalt.” bij Van Haren Publishing. De auteurs hebben er in dit boek voor gekozen om te inspireren door in 40 verhalen kennis over KI over te brengen. In de verhalen komen vrijwel alle aspecten van KI naar voren van de oorsprong van algoritmen tot de werking van neurale netwerken en cloud computing tot de ethische aspecten van KI. Het boek bevat praktijkvoorbeelden van Heineken, eBay en het Universitair Medisch Centrum in Groningen. Het boek is zijn verhalende vorm interessant en toegankelijk voor een brede doelgroep. Niet alleen als inspiratiebron maar ook als leerboek. Het boek zal worden ondersteund met een online leerlijn en geldt als aanbevolen literatuur voor het ‘AI for Business’-certificaat van de Nederlandse AI coalitie.      

Achtergrondinformatie

Het boek is verkrijgbaar via Van Haren Publishing, Managementboek.nl en Bol.com.

Auteurs: Simon Koolstra, Belle De Veer en Tijmen Veltman
ISBN: 9789401808262
Prijs: €34.95 (ex. BTW)

Beeldmateriaal op aanvraag beschikbaar.

Over MIcompany

MIcompany is een leidend AI services bedrijf met vestigingen in Tel Aviv en Amsterdam. MIcompany creëert waarde voor bedrijven en instellingen met algoritmische producten. Naast deze producten zelf ontwikkelt MIcompany ook de vaardigheden en platforms om deze producten te opereren. Voor het ontwikkelen van vaardigheden heeft MIcompany haar eigen opleidingsschool: de GAIn Academy. Het team van MIcompany bestaat uit 80 datawetenschappers en -ingenieurs en ondersteunt bedrijven als bol.com, Heineken, KPN, CarNext en Shufersal in meer dan 25 landen. Naast bedrijven helpt MIcompany ook instellingen met een maatschappelijk doel, waaronder de AFM, de NS en het UMCG.

Over I.AMDIGITAL

I.AMDIGITAL heeft de ambitie om één miljoen professionals klaar te stomen voor de digitale transformatie. We willen bereiken dat professionals de urgentie voelen om vandaag te starten met de digitale transformatie in hun werk. Zodat meer organisaties wendbaar en voorbereid zijn op een toekomst waarin technologie en data bepalend zijn. Dit doet ze door het aanbieden van korte opleidingsprogramma’s over digitalisering en over technologieën zoals AI. De opleidingen zijn schaalbaar. De focus doelgroep zijn professionals zonder ICT achtergrond en MBO/HBO niveau.

Over Van Haren Publishing

Sinds het ontstaan in 2001 is Van Haren Publishing uitgegroeid tot een internationale uitgever op het gebied van best practices, frameworks, methoden en standaarden. Dit met name binnen de IT management, projectmanagement, enterprise architecture en bedrijfsmanagement. Samen met Van Haren Learning Solutions als certificeringsorganisatie bedienen zij het gehele ecosysteem van boeken tot examens.

Neem voor meer informatie of beeldmateriaal contact op met:

Marnix Bügel Phd
Managing & founding partner
MIcompany
T: +31610573029
E: mbugel@micompany.nl

Su Yin Timp
Founder & co-owner
I.AMDIGITAL
T: +31653536858
E: suyin@iamdigital.nl

1 WRR-Rapport 105, Opgave AI. De nieuwe systeemtechnologie, november 2021

2 Zie www.gainacademy.com/career-tracks/data-scientists

3 World Economic Forum, The Future of Jobs Report 2020, oktober 2020.

Categories: Uncategorized